KøB STILNOCT 12,5MG UDEN RECEPT I DANMARK

Køb Stilnoct 12,5mg uden recept i Danmark

Køb Stilnoct 12,5mg uden recept i Danmark

Blog Article

1. Hvad Stilnoct er, og hvad det bruges til
Navnet på din medicin er Stilnoct. Tabletterne kommer i to styrker: Stilnoct
5mg tabletter og Stilnoct 10mg tabletter. Zolpidem tartrat tilhører en gruppe af
medicin kaldet hypnotika. Det virker ved at virke på din hjerne for at hjælpe dig med at sove. Stilnoct
bruges til midlertidige søvnproblemer hos voksne, der forårsager alvorlige lidelser eller lignende
påvirker hverdagen.
Dette omfatter søvnproblemer såsom:
 Svært ved at falde i søvn
 At vågne midt om natten
 At vågne for tidligt
Stilnoct er ikke beregnet til at blive brugt hver dag i længere perioder. Spørg din læge om
råd, hvis du er usikker.
2. Det skal du vide, før du tager Stilnoct
Tag ikke Stilnoct hvis:
 Du er allergisk (overfølsom) over for zolpidemtartrat eller en af de andre
indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6 nedenfor). Tegn på allergi
reaktion omfatter: udslæt, synke- eller vejrtrækningsproblemer, hævelse af dine læber,
ansigt, hals eller tunge
 Dine lunger fungerer ikke korrekt (åndedrætssvigt)
 Du har alvorlige leverproblemer
 Du er under 18 år
Tag ikke denne medicin, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, så tal med
din læge eller apotek.
Advarsler og forholdsregler
Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager Stilnoct, hvis:
 Du har et problem, hvor du holder op med at trække vejret i korte perioder om natten (søvn
apnø)
 Du har et problem, der forårsager alvorlig muskelsvaghed (myasthenia gravis)
 Du har fået at vide af din læge, at du har en psykisk sygdom (psykose)
 Du har en historie med alkohol- eller stofmisbrug
 Du har leverproblemer
 Du har depression eller har haft en anden psykisk sygdom tidligere
 Du har eller nogensinde har haft tanker om at skade eller begå selvmord
 Du har for nylig taget Stilnoct eller anden lignende medicin i mere end fire
uger
 Du er ældre
 Du nogensinde har haft hjerteproblemer, herunder langsom eller ujævn hjerterytme
 Stilnoct kan forårsage døsighed og mindske dit årvågenhedsniveau. Dette kunne
få dig til at falde, hvilket nogle gange fører til alvorlige skader.
Psykomotorisk svækkelse næste dag (se også Trafik- og arbejdssikkerhed)
Dagen efter indtagelse af Stilnoct er risikoen for psykomotorisk svækkelse, herunder nedsat
køreevnen kan øges, hvis:
 Du tager denne medicin mindre end 8 timer før du udfører aktiviteter, der kræver det
din årvågenhed
 Du tager en højere dosis end den anbefalede dosis
 Du tager Stilnoct, mens du allerede tager et andet centralnervesystem
depressiva eller anden medicin, der øger Stilnoct i dit blod, eller mens
drikke alkohol, eller mens du tager ulovlige stoffer
Tag enkeltindtaget umiddelbart ved sengetid. Tag ikke en anden dosis under
samme nat. Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med read more din læge
eller apotek, før du tager Stilnoct.
Hvis symptomerne fortsætter efter et 7-14 dages behandlingsforløb, skal du kontakte din læge
at din behandling kan revurderes.
Anden medicin og Stilnoct
Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du tager, for nylig har taget eller måske vil tage nogen
anden medicin. Dette omfatter medicin, du køber uden recept, herunder
naturlægemidler. Dette skyldes, at Stilnoct kan påvirke måden, som nogle andre lægemidler på
arbejde. Nogle lægemidler kan også påvirke den måde, Stilnoct virker på.
Samtidig brug af Stilnoct og opioider (stærke smertestillende website medicin, substitutionsmedicin
behandling og nogle hostemedicin) øger risikoen for døsighed, besvær med
vejrtrækning (respirationsdepression), koma og kan være livstruende. På grund af
dette bør samtidig brug kun overvejes, når andre behandlingsmuligheder ikke er det
muligt.
Men hvis din læge ordinerer Stilnoct sammen med opioider, skal dosis og
varigheden af samtidig behandling bør begrænses af din læge.
Fortæl din læge om al opioidmedicin, du tager, og følg din
lægens doseringsanbefaling nøje. Det kunne være nyttigt at informere venner eller
pårørende skal være opmærksomme på tegn og symptomer nævnt ovenfor. Kontakt din læge hvornår
oplever sådanne symptomer.
Fortæl det til din læge, hvis du tager nogen af følgende lægemidler:
Mens du tager Stilnoct sammen med følgende medicin, døsighed og here næste dag
Psykomotorisk svækkelse, herunder køreevne, kan være øget.
 Medicin mod visse psykiske problemer (antipsykotika)
 Medicin mod søvnproblemer (hypnotika)
 Medicin til at berolige eller reducere angst
 Medicin mod depressioner
 Medicin mod moderate til svære smerter (narkotiske analgetika)
 Medicin mod epilepsi
 Medicin til anæstesi
 Medicin mod høfeber, udslæt eller andre allergier, der kan gøre dig søvnig
(beroligende antihistaminer)
Mens du tager Stilnoct sammen med antidepressiva, herunder bupropion, desipramin,
fluoxetin, sertralin og venlafaxin, kan du se ting, der ikke er ægte
(hallucinationer)
Det anbefales ikke at tage Stilnoct sammen med fluvoxamin eller ciprofloxacin.
Følgende medicin kan øge chancen for yo

Report this page